Naša Technológia

Rozvoj odvetvia a neustále napredovanie technológie na trhu v oblasti zariadení pre čistenie filtrov DPF spôsobuje, že to už nie sú jednoduché umývačky, ale vyspelé multifunkčné zariadenia. Najpopulárnejšou a zároveň najefektívnejšou metódou čistenia je metóda hydrodynamická. Táto metóda má na trhu dominanciu hlavne kvôli tomu, že je schopná vrátiť filtru až 100% účinnosť.
Pri tejto metóde sa využíva hydrodynamická sila prietoku vody, ktorá má veľmi turbulentný charakter a zároveň sa využíva sila stlačeného vzduchu. Prietok kvapaliny (špeciálnej pracovnej tekutiny) je vynútený vonkajším tlakom, ktorý musí prekonať odpor prietoku vo vnútorných kanálikoch filtra.

Pozor na domáce čistenia chémiou z internetu

Pri čistení DPF filtra je jednou z najdôležitejších častí technologického postupu kvapalná zmes, ktorej účelom je chrániť DPF filter pri procese čistenia pred znehodnotením jeho katalyckej vrstvy vnútorného povrchu filtra. Táto vrstva, ktorou je povrch potiahnutý obsahuje vzácne kovy a jej účelom je správne spalovanie pevných častíc. Prípravky, ktoré používame pri čistení DPF filtrov patria k absolútnej špičke čistenia DPF filtrov, práve pre svoju účinnosť a zároveň vysokú ochranu katalyckej vrstvy. Toto zaručuje našim klientom ešte dlhú dobu správnu funkciu ich DPF filtra aj po čistení.