Ešte nedávno bolo odstránenie filtra DPF úplne normálnym procesom. Dnes je to už protizákonné.
Podľa predpisov motorové vozidlá z odstráneným filtrom DPF nie sú legálnymi účastníkmi cestnej premávky, keďže ich homologizácia stráca svoju platnosť.

Rozvoj odvetvia a neustále napredovanie technológie na trhu v oblasti zariadení pre čistenie filtrov DPF spôsobuje, že to už nie sú jednoduché myčky, ale vyspelé multifunkčné zariadenia. Najpopulárnejšou a zároveň najefektívnejšou metódou čistenia je metóda hydrodynamická. Práve úplne zdominovala trh a to hlavne kvôli tomu, že je schopná vrátiť filtru aj 100% účinnosť.
Pri tejto metóde sa využíva hydrodynamická sila prietoku vody, ktorá ma veľmi turbulentný charakter a zároveň sila stlačeného vzduchu. Prietok kvapaliny (pracovnej tekutiny) je vynútený vonkajším tlakom, ktorý musí prekonať odpor prietoku vo vnútorných kanálikoch filtra.

Pozor na domáce čistenia chémiou z internetu

Bezpečný prístup s naším prípravkom ktorý sa aplikuje do filtra pred čistením zaručuje nepoškodenie správnej funkcie.

Kanály kazety DPF filtra sú pokryté oxidmi hliníka a céru, ktoré tvoria základ pre častice platiny (chlorid platiny a organokovové zlúčeniny, čiže to, čo je katalyzátorom reakcie). Častice platiny katalyzujú oxidáciu CO na CO2 a NO na NO2. Výsledkom je, že k oxidácii sadzí v prítomnosti NO2 môže dôjsť pri oveľa nižších teplotách v rozmedzí od 250 °C do 400 °C. Náš prípravok DPF Active neovplyvňuje katalytický povlak, na rozdiel od väčšiny prípravkov všeobecne dostupných na trhu.